Členské forum OLDM - Registrace


Toto forum je určeno výhradně pro členy Společnosti OLDM. Pro návštěvníky jsou dostupné jen některé kategorie, ke čtení základních informací. Registraci potvrzuje administrátor podle seznamu členů OLDM o.s.

Jak se stát členem.


Svým přístupem na „Členské forum OLDM“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Členské forum OLDM“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Členské forum OLDM“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Členské forum OLDM“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Členské forum OLDM“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Členské forum OLDM“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Členské forum OLDM“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

 
cron